Turun Elementtiasennus Oy asentaa koko Suomen alueella

– betonielementit
– teräsrakenteet
– puuelementit
– liimapuurungot
– PVP-elementit (pelti-villa-pelti)
– kantava pelti

FISE-pätevyydet:

– betonielementtien asennustyönjohtaja
– teräsrakenteiden asennustyönjohtaja